Pravidlá pre pridávanie fotiek

  • Preferuj kvalitu pred kvantitou, z tvojich fotiek sprav vždy prísny výber
  • Zoraď fotky do zmysluplného príbehu
  • Mountain.sk nie je osobná fotogaléria. Nepridávaj duplicitné či podobné fotky (napríklad viac fotiek rôznych borcov s rovnakou kompozíciou), a fotky bez vypovedacej hodnoty pre ostatných. Daj sem len to najlepšie, čo si odfotil
  • Snaž sa fotky popísať tak, aby to malo hodnotu aj pre tých, čo na akcii neboli
S cieľom udržať kvalitu fotiek a hodnotu Mountain.sk pre návštevníkov, správca Mountain.sk má právo:
  • Vymazať nevhodné, podobné a duplicitné fotky aj akcie
  • Vyčistiť viac ako rok staré akcie o kompozične či technicky podpriemerné fotky nepotrebné k celkovému obrazu akcie